วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติวัดสันตินิคม หรือวัดสันป่าสัก


 

วัดสันตินิคม หรือวัดสันป่าสัก

                วัดสันตินิคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 142 หมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นสถานที่ในการเผยแพร่และอบรมคุณธรรม และจริยธรรม มีการอบรมและ
ปฏิบัติธรรมทั้งอุบาสกและอุบาสิกา เป็นสถานที่ในการอบรมและบรรยายของหน่วยงาน คณะครู
อาจารย์และนักเรียนนักศึกษา รวมถึงการมาเข้าค่ายอบรมธรรมของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เป็น
สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่หนึ่งของจังหวัดลำปาง (ในทั้งหมด 4 แห่ง ) เป็นอุทยานการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรม มีแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติ สวนสมุนไพร รวมถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และห้องสมุดให้
ทำการศึกษาค้นคว้าและอบรมหลักสูตระยะสั้นการอบรมคอมพิวเตอร์ และบริเวณด้านบนของ
ห้องสมุดในอนาคต ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างวิหารบูรพณาจารย์ เป็นแหล่งรวบรวมรูปเหมือน
ของ บูรพณาจารย์ ที่ทุกคนเลื่อมใสศรัทธา และยังเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของ
หมู่บ้านสันป่าสัก และจะพัฒนาเป็นเป็นศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลใหม่พัฒนา

 

การเดินทาง

                จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีกประมาณ 10 กิโลเมตร เดินทางมาทางเดียวกับวัดไหล่หินหลวง (จะมีป้ายบอกทางตลอดการเดินทาง)
                สำนัก ปฏิบัติธรรมวัดสันตินิคม  เลขที่ 142 หมู่ 2 บ้านสันป่าสัก  ตำบลใหม่พัฒนา  อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130  โทร.054- 274512-13  หรือจะติดต่อกับหลวงปู่สะอาดโดยตรงที่ 081-9522857

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น