วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติวัดพระธาตุจอมปิง

 

วัดพระธาตุจอมปิง

            วัดพระธาตุจอมปิง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง 26 กิโลเมตร
            พระนางจามเทวี ขณะมาสร้างวัดพระธาตุลำปางหลวงเสร็จแล้วก็ได้มาสร้างวัดพระธาตุจอมปิงอีก จากนั้นวัดก็ร้างไป ต่อมาท่านนันทปัญญาพี่เลี้ยงของพระเจ้าลกคำ(เจ้าติโลกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่) ได้มาทำการบูรณะ ซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่า จุมภิตาราม ท่านนันทปัญญามีเพื่อนชื่ออ้ายจอมแพร่ ทั้งสองได้สร้างวัดคนละวัด วัดที่อ้ายจอมแพร่สร้าง คือวัดจอมปิงลุ่มปัจจุบันนี้ วัดที่ท่านนันทปัญญาสร้างชื่อวัดจอมพี่เลี้ยง(วัดพระธาตุจอมปิง)
             ถึงพุทธศักราช 2000 ได้เกิดศึกพระยาใต้(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา)ยกทัพมาประชิดเมืองลำปาง เจ้าหมื่นด้งนครไม่อยู่ไปราชการที่เชียงใหม่ เหลือแต่พระนางจามเทวีกำลังตั้งครรภ์เจ้าหาญแต่ท้องได้แต่งกายเป็นชายออก ไปสู้รบจนกองทัพพระยาใต้พ่ายไป เมื่อเจ้าหมื่นด้งนครและเจ้าติโลกราชทราบ ก็ยกกองทัพจากเมืองเชียงใหม่มาช่วยสถานที่รบเรียกว่า "มหาสนุก" และได้ฉลองชัยชนะที่วัดนี้ พระนางได้สร้างเจดีย์ไว้องค์หนึ่ง ส่วนสัณฐานดังกองข้าวเปลือก ได้ตั้งชื่อเสียใหม่ว่า "วัดจอมพิงค์ชัยมงคล" จนเพี้ยนมาเป็น จอมปิงในปัจจุบัน

การเดินทาง

              อยู่ในเส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุลำปางหลวง  หากตั้งหลักเดินทางจากตัวเมืองลำปาง ก็จะใช้ระยะทางประมาณ 18 กม. ถึงหน้าตลาดอำเภอ เกาะคา เลยมาอีกนิดก็ข้ามสะพานแม่น้ำวัง จากนั้นมาอีกประมาณ 300 เมตรก็จะถึงสามแยกตรงที่ว่าการอำเภอเกาะคา(หลังเก่า) เลี้ยวซ้ายก็จะไปวัดพระธาตุจอมปิง ใช้ระยะทางประมาณ 14 กม. ไป ตามถนนสายเล็กๆเลียบแม่น้ำวัง  ก่อนถึงวัดพระธาตุจอมปิงสามารถสังเกตเห็นยอดพระธาตุเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินมีแม่น้ำวังอยู่บริเวณ หน้าวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น