วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เกร็ด... It

เกร็ด...

เทคนิกการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล
      
      1.การตั้คำถามในแบบสอบถามต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งควรทดลองใช้แบบสอบถาม
ก่อนไปใช้จริง
       2.วางแผนการเดินทางและกำหนดเวลาเดินทางไปพบผู้ให้ข้อมูลล่วงหน้า
       3.ผู้สัมภาษณ์ต้องแนะนำตนเองและเกริ่นความเป็นมาของการสัมภาษณ์ให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจก่อนทุกครั้ง
        4.อ่านคำถามอย่างชัดเจน ไม่ตะกุกตะกักและแสดงอาการยอมรับ เช่น การพูดครับ/ค่ะ เพื่อแสดงความเข้าใจต่อข้อมูลที่ได้รับทุกครั้งและต้องสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ตอบคำถามตอบไม่ชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น